Medlemmarna i Transportklustret tilldelades Eskilstuna Kommuns Miljöpris 2023. Från vänster i bild: Adam Jansson, Daniel Klintmalm, Anna Harryson, Daniel Johansson, Mikael Pettersson och Viktor Persson med dottern Fanny Persson Bierfeldt. (Foto: Magnus Ornhammar/Eskilstuna Kommun)

Klimatsamverkan inom transportbranschen i Eskilstuna belönas

Nyligen tilldelades Transportklustret Eskilstuna Kommuns Miljöpris 2023. Ett tydligt tecken på att man är på rätt väg och redan gjort framsteg i det större perspektivet om ett framgångsrikt klimatomställningsarbete i hela kommunen.

Transportklustret bildades i samband med att Eskilstuna Kommun bygger en samverkansarena för klimatomställning under begreppet Klimatevolution*. Detta är i sin tur en produkt av Klimatprogrammet, vari det långsiktiga målet är ett klimatpositivt Eskilstuna år 2045. Ett av fem utpekade fokusområdena i programmet är transportera och resa hållbart.

Gruppen är en sammansättning av fem åkerier i Eskilstuna: Varubud Åkeri, Berglunds Åkeri, MVG Bud, Mikael Loods Åkeri och Pihls Sweden. Dessutom ingår Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö. Gruppen faciliteras av Anna Harryson, konsult och initiativtagare på Profengy AB, på uppdrag av Eskilstuna Kommun. Transportklustret ingick i en förstudie hon gjorde kring samverkan kopplat till Klimatprogrammet.

– Syftet med Transportklustret är att tillsammans som lokal bransch arbeta med frågor kopplat till lokal tillväxt och omställningen. Att skapa en gemensam lokal röst i komplexa frågor, säger Anna Harryson.

Anna Harryson.

Samverkan är nyckeln till framgång

För att nå framgång med klimatomställningen behöver kommunen och det lokala näringslivet arbeta tillsammans. Här spelar gruppen en viktig roll, och som ett utmärkt exempel på hur samverkan kan komma att se ut även inom andra områden och branscher.

– Förstudien pekade starkt på att skapa mindre grupper som arbetar självständigt men mot samma mål. Varje bransch har sina unika utmaningar där transporter står längst fram då snabb och fundamental omställning sker i och med bytet av bränsle och ny teknik. Företagarna behöver göra både stora investeringar och förändra sitt sätt att arbeta, berättar Anna Harryson.

Alla delar samma utmaning

Framgången för Transportklustret ligger mycket i att alla delar samma utmaning.

– Den är stor, komplex och går inte att lösa själv. Det blir dock praktisk nytta i och med samtalen, och som företagare får du stöd i dina investerings- och strategibeslut. Det är en mindre grupp, vilket gör att tillit och delaktighet förenklas, säger hon.

Vilka erfarenheter vill ni föra över till andra?

– Allt börjar med något, en handfull människor och modet att ta sig an svåra uppgifter samt tänka tillsammans, säger Anna Harryson, konsult och initiativtagare på Profengy AB.

Juryn bakom Eskilstuna Kommuns Miljöpris är Kommunstyrelsens presidium. De motiverade utdelning på följande sätt:

Gruppen visar prov på ett inspirerande samarbete och transparens mellan varandra för att dela kunskap och tillsammans söka svar på hur de ska ställa om sin fordonsflotta och sina arbetssätt från fossilt till fossilfritt.”

Läs också:

Eskilstunas nya klimatmål är i linje med Parisavtalet

You May Also Like