Insändare: “Människor behandlas som boskap”

Asylboendet Eskilstuna Hotell skall tömmas. Den 11 juni ska alla asylsökande och de som fått asyl ha flyttats till andra boenden. Påbud har gått ut om att de endast får ta med sig två väskor per person, och att innehållet sammantaget inte får överstiga 25 kilo. Om någon äger en mikrovågsugn, kaffebryggare, cykel, porslin eller något annat skrymmande, måste detta lämnas kvar. Får gardiner handdukar eller lakan inte plats i de två väskorna, måste de också lämnas.

För asylsökande som fått bostad i till exempel Stockholm med inflyttningsdatum några månader framåt, gäller att de först måste bege sig till en ort som Migrationsverket anvisat. Och då med endast de två väskorna med maximalt 25 kilo.

För dem som helst vill stanna i Eskilstuna gäller naturligtvis att deras önskan inte beaktas. Som i fallet med en familj som redan fått uppehållstillstånd. Migrationsverket har bestämt att familjen ska flytta till Jönköping.

Migrationsverket flyttar människor som boskap, och tar ifrån dem deras ägodelar. Ägodelar som de lyckats skaffa med sikte på en framtid här i Sverige. De har redan flytt minst en gång och inte bara lämnat ägodelar utan ett helt liv bakom sig.

Carina Tångvik