Foto. Jill Wellington / Pixabay.

Ingemar Östlund: Vänd sjukdomstrenden!

Insändarskribenten Ingemar Östlund, som tidigare bott i Torshälla och Eskilstuna, studerar folkhälsovetenskap vid högskolan Kristianstad.

En lång rad sjukdomar ökar som flera stadigt ökande cancersjukdomar. Benskörhet/osteoporos med tillhörande benbrott är bland de absolut högsta i världen. Stigande förekomst av demens. Typ två diabetes har ökat kraftigt. En explosion av matallergier. Stor ökning av ADHD och så vidare. Under de senaste 50 åren har övervikt ökat enormt, med medföljande ökad risk för andra sjukdomar. Vården och omsorgen är hårt belastad och kan ha pressad ekonomi.

Vi kan inte fortsätta så här. Vi måste vända den ökande sjukdomstrenden! Med vänd sjukdomstrend kan fler bo kvar hemma och inte tvingas flytta till omsorgen på grund av sjukdom. Mycket sjukdomslidande kan undvikas och vårdens belastning och kostnader minska.

Det finns väldigt många forskningsstudier som visar ett klart samband mellan kostval, hälsa och minskad risk för sjukdom. Till exempel en stor forskningsstudie publicerad i The BMJ, British medical journal med 105 159 deltagare över 5,2 år, (Srour m.fl. 2019). Studien visar att 10 procent ökat intag av ultraprocessade produkter ökar hjärt-kärlsjukdomar som hjärtinfarkt med 12 procent och stroke etcetera med 11 procent.

Ultraprocessade produkter är enligt till exempel läkaren Pradip Jamnadas: livsmedelsprodukter som varit i fabrik och innehåller ämnen som emulgeringsmedel, konserveringsmedel med E-nummer. Så fort det finns en innehållsförteckning så rekommenderar Jamnadas att läsa den noga.

Kostval har således en stor grundläggande betydelse för hälsa och minskad risk för sjukdom. Men sedan länge så är det mesta av kostutbildningen borttagen från läkarutbildningen, så dagens läkare har inte utbildningsgrund från läkarutbildningen att svara på frågor från sina patienter om hur man kan förändra kosten för att minska och faktiskt reversera sjukdom. Bland annat läkaren och forskaren Dean Ornish har i sin forskning visat att redan efter tre månader av kostförändring så går det att mäta en hälsoförbättring.

Flera forskare har föreslagit att riksdag och regering återinför kostutbildning i läkarutbildningen. Det är en viktig grund för att vända sjukdomstrenden.

Det finns klassificeringar av ultraprocessade produkter som: Nova. Nova används i ovan forskningsstudie, se även Livsmedelsverket. Alkohol- och tobakskonsumtion är ju vetenskapligt visat öka risk för sjukdomar, därav hög skatt. Srour skriver i slutsatser i ovan forskningsstudie att det är viktigt att informera konsumenten om sambandet mellan ultraprocessade produkter och hälsa samt ökad risk för kroniska sjukdomar. Att genomföra åtgärder som beskattningsförändring kan stimulera till att minska andel ultraprocessade produkter i kosten och gynna konsumumtion av hälsosamt oprocessade eller minimalt processade livsmedel. Länder som Frankrike och Brasilien har redan vidtagit ovan åtgärder.

Ingemar Östlund 
Studerande folkhälsovetenskap

Tidigare artiklar av Ingemar Östlund i eFOLKET:

You May Also Like