Bild: kalhh / pixabay

eFOLKET-rättelse

I en intervju publicerad tisdagen 25 oktober framfördes till oss uppgifter som vi nu erfarit saknade förankring i verkligheten. Resultatet blev att flera faktafel därför förekom i intervjun.

Artikeln och intervjun handlade om två bokprojekt som den intervjuade också påstod var kopplade till välgörenhet.

eFOLKET:s efterforskningar, och ett utförligt telefonsamtal med den intervjuade, har föranlett oss att ta bort intervjun och den vidhängande texten.

Vi betraktar historien som i grunden tragisk, och hoppas att intervjupersonen i framtiden ska kunna få ordning på sitt liv.

eFOLKET beklagar

Vi beklagar också att vi inte innan publiceringen kontrollerade de uppgifter som intervjupersonen lämnade. Därför vill vi också framföra en ursäkt till våra läsare.

Tomas Widén,
ansvarig utgivare,
eFOLKET