“Det är arbetsgivaren som orsakar problemet i hamnen”

• Det sprids många lögner och missförstånd om Hamn4:an
• Lars Henriksson förklarar konfliktens orsaker och lösning:
• ”Dags att återta driften av hamnen i kommunal regi”

Konflikten i Göteborgs containerhamn har eskalerat under sommaren med punktstrejker och lockouter, som lett till att kunder söker sig till andra hamnar, samtidigt som den socialdemokratiska arbetsmarknadsministern Ylva Johansson till och med börjar ifrågasätta strejkrätten. Nu senast har arbetsgivaren varslat 160 arbetare om uppsägning.
Men det finns många missförstånd som konflikten mellan Hamnarbetarförbundet (Hamn4:an) och arbetsgivaren APM Terminals, menar Lars Henriksson från Socialistiska Partiet i Göteborg, som länge har följt utvecklingen.

Lars Henriksson

– Läget i Göteborgs Hamn blir verkligen allt mer kritiskt och ska en lösning vara möjlig är det viktigt att försöka förstå orsakerna, säger han.

Han förklarar att även om Göteborgs hamn ägs av ett kommunalt bolag, så utförs de olika uppdragen i hamnen sedan 2010 av olika privata företag. Den övriga verksamheten i Göteborgs Hamn fungerar relativt bra och flyter på som vanligt. Men i containerhamnen, där APM Terminals är arbetsgivare, är det stora problem.

– Eftersom det är samma Hamnarbetarförbund som organiserar majoriteten i hela hamnen kan det knappast vara de som förorsakar problemen i containerhamnen. Vad som däremot skiljer sig åt är arbetsgivaren. Bara i containerhamnen sköts driften av APM Terminals, ägt av fraktjätten Maersk som beslutat sig för att slå till med full kraft mot Hamn4:an, energiskt uppbackade av Svenskt Näringsliv, säger Lars Henriksson.

– När nu detta bolag, till följd av sina egna stridsåtgärder, trappar upp striden genom att varsla 160 personer om uppsägning är det ett bevis på att de inte bör få ha kvar förtroende att bedriva verksamhet i stadens hamn.

Men i media och av styrande politiker läggs skulden för konflikten helt på Hamnarbetarförbundet.

– Tvärt emot den bild som nu sprids av Hamn4:an som en grupp oansvariga bråkmakare har de kombinerat sin stridbarhet med en omsorg om verksamheten. Tillsammans med de olika arbetsgivarna har de under decennier tagit fram mängder av specialanpassade, kundanpassade och flexibla scheman för att få den svårplanerade verksamheten i hamnen att fungera, berättar Lars Henriksson.

– Hamn4:an har dessutom alltid varit med och förvaltat det unika blixtsystemet där tvåhundra arbetare finns tillhands och ger företagen en väldig flexibilitet. Allt detta har dock byggt på ömsesidighet och problemen har uppstått när maktfullkomliga chefer vägrat att inse detta och trott att de kunnat leda genom att ge order.

Hamn4:an är inte heller den enda fackförening som har haft problem med APM Terminals, berättar Lars Henriksson.

– Fackförbundet Unionen lade i fjol ner sin klubb på APMT eftersom de inte orkade med att bli överkörda av bolaget gång på gång.
Den bästa lösningen på problemen i hamnen skulle därför vara att staden sade upp avtalet med APM Terminals, menar Lars Henriksson.

– Det är bara att göra sig av med APM Terminals och återta driften i kommunal regi, säger han.

Först publicerad i internationalen.se
av Per Leander