“Zigenarnatten” påminner oss om rasismen mot romer

För 76 år sedan mördade nazisterna 3 000 romer på en enda natt. Ännu idag 2020 trakasseras och diskrimineras romer i vårt samhälle, 76 år efter att de sista 3 000 kvarvarande romerna i Auschwitz mördades. Det massmord utfört av nazisterna som senare kommit att kallas “Zigenarnatten”. Det är en del av historien som sällan kommits ihåg. Därför hedrar vi idag de romska offren och sätter ljuset på antiziganismen – då och nu…

Omkring en halv miljon romer uppskattas ha mördats under Förintelsen…

Ännu flera decennier efter kriget var övergreppen på romer under Förintelsen inte klassade som förföljelse. Först under 1980-talet kunde romska överlevande börja begära ekonomisk kompensation för fängslanden, terror och lidanden. Men enbart ett fåtal omfattades. I efterkrigstidens Sverige fortsatte utanförskapet och förföljelserna. Romska grupper registrerades, kartlades och tvångssteriliserades systematiskt, många förvägrades bostad, barnbidrag, socialförsäkringar, rösträtt och skolgång. Arbetsmarknaden var stängd långt fram i våra dagar.

Förändringar till det bättre har skett, men inte tillräckligt. Trots en historia av förtryck och förföljelser finns antiziganismen fortfarande i det svenska samhället. Ännu 2020 trakasseras och diskrimineras romer i vårt samhälle.

Vi måste därför fortsätta arbetet mot de fördomar och stereotypa föreställningar som ännu lever kvar. Även de som präglar vårt eget tänkande. Våga visa civilkurage och ifrågasätta rasistiska uttalanden. Det gäller oss alla. Historien har lärt oss hur illa det kan gå om vi inte är lyhörda och tar ställning mot orättvisor och förföljelser. Det är genom historien vi kan förstå vår samtid.

Ingrid Lomfors, Berith Kalander, Bagir Kwiek, och Domino Kai, debattartikel i Göteborgs-Posten.