Vi sa ett enigt nej till LAS-avtalet

En sak är säker, det kommer få effekter på LO och LO:s roll. Exakt vilka konsekvenserna blir för samarbetet inom LO och LO:s roll framöver måste vi nu analysera. Vad betyder egentlig en enhälliga beslut i LO? Vad vi kan se görs ytterligare en del kosmetiska förändringar i förhållande till Svenskt Näringslivs och PTKs uppgörelse. Men dessa är inte ens nära att lösa de gigantiska problem vi ser på dagens arbetsmarknad, eller för den delen nå de gemensamma mål vi varit överens om inom LO. Men priset vi skulle få betala för dessa justeringar i form av kraftigt försämrad trygghet för våra medlemmar är alldeles för högt.

—Valle Karlsson, förbundsordförande i Seko

Kommunal och IF Metall stänker nu vigvatten på en överenskommelse som får konsekvenser för andra branscher än bara deras egna. Jag är besviken över att sammanhållningen inom LO inte var starkare och att man inte kunde hitta en kompromiss som hela LO kunde acceptera

—Johan Lindholm, förbundsordförande i Byggnads

Vi som förbund måste på allvar fundera på LO:s framtida roll som samordnare när IF Metall och Kommunal uppenbart skiter i allt som vi är överens om inom LO-familjen dagen efter vi fattar beslut. Jag är förbannad över att sammanhållningen inom LO inte var starkare och att man inte kunde hitta en lösning som hela LO kunde acceptera.

—Tommy Wreeth, förbundsordförande i Transport

Vi sa ett enigt nej till förslaget. De här små förändringarna är inte tillnärmelsevis nog för att få oss att ändra inställning. Om det här förslaget läggs till grund för lagstiftningen kommer Fastighets medlemmar att drabbas. Lättnaderna för arbetsgivare som vill säga upp personal är för långtgående i förslaget till huvudavtal. Turordningsreglerna vattnas ur och felaktiga uppsägningar på saklig grund blir för billiga. Vi måste diskutera LO:s roll och LO:s mandat att företräda förbunden. Det får vi ta upp i LO:s styrelse där alla förbund finns med.

—Magnus Pettersson, förbundsordförande i Fastighets

Fyra ordförande för LO-förbund kommenterar Kommunals och Metalls beslut att skriva under Las-avtalet som Svenskt Näringsliv och PTK tidigare besluta om, trots att man inom LO varit överens om att säga nej till detta avtal.