Vi har en demokrati som är på dekis

För att Sverige ska kunna fortsätta identifiera sig som ett land där människors lika värde är grundläggande krävs att vården slutar effektiviseras och centraliseras. Så är det bara. Gör om och gör rätt. Nu är det nog.

Det kan inte få fortgå att såväl stat som region underminerar möjligheten att bo och verka i delar av vårt land. Nu måste det vara slut på att luta sig mot statliga utredningar som inte tar hänsyn till faktorer till orättvisor i vårt land.

Det handlar om politiska system och strukturer. Det handlar om normer och retorik. Om identitet och klass. Ja, det går att rada upp en hel del som inte har att göra med partipolitik, eller vilka som regerar ihop. Men som håller på att demontera vår välfärdsstat och vår demokrati.

Vi har en demokrati som är på dekis. Tusentals människor lever i otrygghet och är orättvist behandlade. Vår välfärd är inte längre självklar eftersom den effektiviserats och centraliserats in i absurdum.

Det här är en fråga för oss alla. Det här är ingen klassisk glesbygdskamp. Det här berör hela vårt land och vår identitet. Vem är vi som inte har råd? Vilka är vi som inte bryr oss?

– Malin Ackerman, Lycksele,  inför tvåårsdagens av ockupationen av BB Sollefteå i Dagens Samhälle