Vi demonstrerar för vår framtid

Det är ingen slump att klimatrörelsen leds av ungdomar. Vi är den sista generationen som kan rädda klimatet och den första som drabbas av klimatförändringarna. Vi har tio år på oss om vi ska undvika massvält, extremväder och krig i klimatförändringarnas spår. Att minska utsläppen i tid är helt avgörande för mänsklighetens överlevnad. Eftersom dagens vuxna fortsätter att ignorera allvaret, måste vi unga ta vuxenansvar. Det är vår framtid som står på spel – och det är bråttom.

Att delat ansvar tenderar att bli ingens ansvar har länge varit klimatfrågans största paradox. Trots att alla bidrar till klimatförändringarna ställs ingen till svars. Därför tar vi nu ansvar och visar den äldre generationen politiker att vi är redo för förändring…

Gårdagens miljöpolitik kan mer liknas vid ångestdämpande för politiker, än förslag som faktiskt tar oss ur en klimatkatastrof. Sverige är världens bästa land på återvinning samtidigt som Thailandsresor och billiga klädinköp från barnarbetare i Bangladesh slår i taket…

Tiden av business as usual är över. Vi kommer inte längre att acceptera en politik som hellre sätter mål om obegränsad ekonomisk tillväxt än mål om att tillvarata planetens begränsade resurser. Genom att strejka tar vi vårt ansvar i klimatkrisen. Nu är det upp till politiken att ta sitt.

-Rebecka Forsberg och Axel Lundholm Ericson, Grön Ungdom Västs språkrör, debattartikel i Göteborgs-Posten