Sluta dalta med flygbolagen!

Flygutredningen av Maria Wetterstrand är tredubbelt feltänkt. Förslaget löser inte problemet. Wetterstrand vill ersätta 30 procent av de fossila bränslena med biobränslen till år 2030. Men Sveriges alla utsläpp – även flygets – måste minska med minst 10 procent varje år för att vi ska klara våra åtaganden enligt

Dessutom är tanken att ersätta fossila bränslen med biobränslen redan testad inom inrikes vägtransporter. Det kallas Reduktionsplikt och det fungerar inte alls. Vägtrafiken når inte Sveriges egna klimatmål och Sveriges klimatmål når inte våra åtaganden enligt Parisavtalet.

Förslaget kräver massiva mängder biobränslen, som måste komma från skog. Och biobränslen ger faktiskt samma CO2-utsläpp som fossila bränslen vid själva förbränningen. Samtidigt binder vår skog koldioxiden och kompenserar utsläpp från bränslen. Men när skogen huggs ner för att tillverka biobränslen minskar ju dess förmåga att binda. Så biobränslen från skog är inte alls någon räddning för klimatet.

Det finns inte tillräckligt med biobränslen för flyg.

Hur skulle då ett effektivt förslag se ut? Det är mycket enkelt. Lägg en stadigt stigande avgift på alla flygbiljetter och dela ut statens hela intäkt från denna avgift i lika stora delar till varje vuxen medborgare, varje månad. Denna biljettavgift kan höjas i precis den takt som behövs, nämligen så att flygets utsläpp minskar med 10 procent per år.

Flygets utsläpp måste ner, raskt och effektivt. Nu är det våra folkvaldas uppgift att genomföra en politik som svarar mot situationens allvar. Det är dags att sluta dalta med flygbolagen!

-Lars Almström, Klimatsvaret, insändare i Länstidningen, Jämtland