Värre i New York än fältkliniker i Sydsudan och Somalia

Helen Ouyang heter en akutläkare verksam vid ett universitetssjukhus på Manhattan. Doktor Ouyang, som också är professor i medicin vid Columbia University, har erfarenhet av medicinskt arbete i kenyanska flyktingläger, krigssjukhus i Liberia och fältkliniker i Sydsudan och Somalia.

Sjukhuset som hon arbetar på i New York kunde vara ett fint köpcentrum att döma av den eleganta glas- och stenfasaden. Men insidan framstår som en nedre krets i Dantes helvete – med överbelastning av döende patienter, stort underskott av medicinsk skyddsutrustning och lager som snabbt sinar.

I en lågmäld och detaljerad dagbok publicerad i New York Times skriver Helen Ouyang att villkoren för henne som läkare var bättre på de afrikanska fältsjukhusen.

“Människor refererar nu till oss (USA) som ett ‘tredjevärldenland’, men vad gäller tillgången på skyddsutrustning under den här pandemin, är det värre här än på de sjukhusen”, skriver hon.

—Björn af Kleen, artikel i Dagens Nyheter.