Värna vattnet från spekulation på finansmarknaden!

Flera medier i världen har upprepat nyheten att vatten den 7 december noterades på råvarumarknaden på Wall Street-börsen. Vatten kommer behandlas på samma sätt som olja eller guld för att få ett pris på marknaden.

För att fastställa priset på vatten används Nasdaq Veles California water index. Dagen för introduktion på finansmarknaden handlades vatten till ett pris av 486,53 dollar per hektarfot (ett mått som motsvarar 1 233 kubikmeter). Kommersialisering av vatten kommer att göras i enlighet med reglerna för “marknaden”…

Den nyliberala modellen uppmuntrar kontinuerlig tillväxt och omvandlar allt som den kommer i kontakt med till en handelsvara, vilket innebär att den även uppmuntrar urskillningslöst utnyttjande av naturen och leder till att Moder jord förstörs. Av denna anledning passar det in i den nyliberala logiken att även privatisera vattnet och utnyttja naturen även om livet på vår planet hotas – allt i den fria marknadens namn…

Enligt experter kan två tredjedelar av världens befolkning uppleva vattenbrist inom fyra år. Det kommer att bidra till att öka antalet klimatflyktingar och riskerna för väpnad konflikt är överhängande. Av denna anledning är det nödvändigt att arbeta för global solidaritet och för rättvisa kommersiella relationer där naturens rättigheter och mänskliga rättigheter respekteras. Multinationella företags inflytande i handelsavtal måste begränsas drastiskt till förmån för folkliga rörelser och hänsyn måste tas till lokala förhållanden ur ett ekologiskt och socialt perspektiv…

Att bekämpa nyliberalism och dess konsekvenser i form av förstörelsen av vår planet och exploateringen av kroppar bör placeras högst upp på den antirasistiska feministiska agendan. I det ingår att värna vatten från att bli ett spekulationsobjekt på finansmarknaden.

Sara Malm och Jaime Gomez , opinionsartikel i Feministiskt Perspektiv.