Varför deltar Sverige i kriget i Mali?

Sverige befinner sig i krig; i torsdags skadades tre svenska soldater i Mali, ett av världens fattigaste länder och del av det väldiga Sahel i Afrika. Dit har Sverige nyligen sänt soldater, högteknologisk övervakning och helikoptertjänster. De står till kolonialmakten Frankrikes förfogande. Sverige går härmed långt utöver de fredsbevarande uppgifter i Sahel som FN ansvarar för. Det militära uppdraget kallas Task force Takuba och förbereddes under gemensamma fransk-svenska övningar i Norrbotten.

Inget EU-land visar tillnärmelsevis samma lojalitet mot Françafricque som Sverige. Estland har sänt en handfull soldater, Eest scouts, som borde ha andra mera näraliggande gränser att övervaka. Något dussin tjeckiska militärer gör handräckningstjänst åt den drygt 5 000 man stora franska armén; annars deltar inget europeiskt land i den aktiva krigföringen. En solidaritetsförklaring, säger försvarsminister Peter Hultqvist om krigsdeltagandet.

Med vem, kan man undra. Malis eller andra Sahel-länders befolkning? De protesterar och driver en oerhört stark kampanj mot Frankrike, allt fler kräver att kolonialmaktens armé ska dra sig tillbaka. Det gör för övrigt också en majoritet i Frankrike. Kanske är den cyniska förklaringen till den svenska militära insatsen att försvaret vill testa soldaters och vapensystems funktionsduglighet i ett pågående krig. Det är vad Totalförsvarets forskningsinstitut med viss uppriktighet skriver…

Krigen kostar: Flera tusentals civilpersoner har mördats, 55 franska soldater har sänts hem i trikolordekorerade kistor…

Sipri, fredsforskningsinstitutet, visar i en konkret Mali-studie, att befolkningen där litar mer på lokala försvarsstyrkor än på den nationella armén och de internationella trupperna. Jag hör Peter Hultqvist i Sveriges Radios utmärkta program Konflikt. Han säger att al-Qaida och IS är på väg att ta makten i Mali och hela Sahel och att flyktingvågor från Afrika snart väller över Europa “Så är det”, säger han med en auktoritet som ska krossa alla invändningar.

Det finns mycket omfattande studier, böcker och forskningsrapporter som säger något annat. De stora terrornätverken är närvarande i Mali, helt enkelt främst som en följd av västvärldens bombkrig som för tio år sedan la Libyen i ruiner.

Olle Svenning, kulturartikel i Aftonbladet.