Vård, omsorg och skola bortprioriteras av den SD-styrda regeringen

En tredjedel av lärarna upplever för hög arbetsbelastning. De har inte tid att ta sig an varje elevs behov. Detta syns nu i elevernas resultat. Läsförmågan, räkneförmågan och skrivförmågan sjunker. Hur kommer det påverka elevernas möjligheter i framtiden?

Varken vård, omsorg eller skola har tillräckligt med resurser, men det är inflationen som är boven i dramat enligt regeringen. Det är inflationen vi ska kämpa emot, menar de, och vill nog helst att väljarna bortser från den faktiska politik som försatt landets skolor i den här sitsen.

Det verkar som denna regering inte kan se bortom de två kommande åren. Samtidigt går hela välfärden på knäna. I måndags presenterades årets vårändringsbudget av finansminister Elisabeth Svantesson. Även om budgeten i sin helhet är ovanligt stor, hela 17,3 miljarder kronor stor, är det en liten summa som går till skolan. Blott 500 miljoner går till grundskolan, en bråkdel av vad som behövs.

Lärarfacket krävde fyra miljarder kronor. Att skolan då får 500 miljoner är en dänga i jämförelse. Dessutom ökar hela tiden kraven kring skolans ansvar och skyldigheter. I stället valde regeringen att lägga nära det dubbla i stöd till flygplatserna…

Linnéa Lindquist, skoldebattör och biträdande rektor på Hammarkullsskolan i Göteborg, har räknat ut att regeringens förslaget skulle innebära 77 000 kronor per grundskola. Det räcker knappt till att varje skola kan anställa en skolpedagog på tio procent.

Det är uppenbart att luftfartens konkurrenskraft prioriteras högre av regeringen än att kommunerna kan höja lärartätheten. Trots att det inte direkt är flygbranschen som kommer bära det här samhället på sina axlar om tio-femton år, utan de som i skrivande stund övar till prov, kämpar för ett godkänt i matte eller mer än gärna skriver noveller på svenskan.

I skolan har det pågått en kontinuerlig nedmontering under flera år. Brist på resurser, brist på behöriga lärare och skolpedagoger, och brist på likställda förutsättningar för skolorna är ingen nyhet. Men nu börjar krisen närma sig.

I januari presenterade Sveriges Lärare en granskning som visade att var tredje lärare i svensk grundskola riskerar att bli utbränd. Över hälften har en ohållbar arbetsbelastning…

Att investera i lärare och i skolan är en investering för framtiden. En framtid som nu bortprioriteras helt av den SD-styrda regeringen.

-Sara Razi Ullah, ledare i Folkbladet i Västerbotten

Läs mer https://www.folkbladet.nu/2024-04-16/lycka-till-med-framtiden-nar-flyget-far-mer-pengar-an-skolan-30145