Våra skattemedel – en guldgruva för privata och oseriösa aktörer

Det är hög tid att vissa kollektiva nyttigheter och samhällsbärande funktioner undantas från marknadslösningar. Staten, kommunerna och regionerna bör bedriva det mesta av verksamheten i egen regi.

Avregleringen av järnvägen, elnäten, posten, vården, apoteken och omsorgen skolor med mera lett till högre kostnader och stora försämringar för oss skattebetalare. Brist på läkemedel, dyrare elnät, brist på underhåll, vårdköer med mera. Den föreslagna privatiseringen av Arbetsförmedlingen är fel väg att gå.

De nyliberala marknadsförespråkarna lovade att det skulle bli både billigare och bättre. Men studier visar att det blev precis tvärtom. Det var heller aldrig meningen. Våra skattemedel har genom ständigt ökande avregleringar och upphandlingar blivit en guldgruva för olika privata och oseriösa aktörer.

Vi måste åter tro på rätten till grundläggande tjänster för alla, som tillgång till bostäder, sjukvård, utbildning, transporter och äldrevård med mera.

-Gamla Gardets S-förening, insändare i Västerbottens Folkblad