Vänsterpartiet är den stora vinnaren

Det är upp- och nedvända världen i svensk politik – och för väljarna kan det inte vara alldeles lätt att hänga med. En rödgrön regering pressas till reträtter – vänsterut! – av en ohelig allians bestående av V, M, KD och SD. I höstas gällde det privatiseringen av Arbetsförmedlingen. Nu är det i stället satsningarna på välfärden som underkänns av oppositionen.

Inte i sin vildaste fantasi hade väl Januaripartierna kunnat föreställa sig att de skulle råka ut för så förödmjukande nederlag. De hade rimligen räknat med en ganska behaglig mandatperiod där de 73 punkterna i Januariavtalet skulle bockas av, en efter en, och där budgetprocessen var en intern angelägenhet.

Nu har Vänsterpartiet ställt sig mitt på spåret med en triumfatorisk min: “Ha – ni trodde att ni kunde isolera och pariastämpla oss. Pilutta er!”

Det är ingen tvekan om att V är den stora vinnaren i detta elaka spel. Partiet har nu bevisat att klausulen i Januariavtalet om att V inte skulle få något inflytande över den förda politiken är definitivt överspelad. Vänsterpartiet har gått från att vara ett irrelevant ytterkantsparti till att inneha en vågmästarroll. Det är skickligt spelat.

-Ledare i Expressen