Valet av Bolsonaro tydliggör galenskapen i dagens utveckling

Hittills har företagens rätt att växa och exploatera mark, skog, metaller, olja, gas etcetera vägt tyngre än människors och samhällens rätt till ren luft och vatten, för att inte tala om andra varelsers rätt att överhuvudtaget existera. Utan större protester har handelsavtal slutits som ger företag möjlighet att stämma stater som hindrar exploatering av exempelvis miljöskäl. Företag vars ekonomiska makt ofta är långt större än de staters där de är verksamma.

Om det här är rätt, och prioriteras av en kultur som sätter tillväxt som samhällsmål, då är det brasilianska valet av en figur som Bolsonaro helt följdriktigt. Bolsonaro, “tropikernas Trump”, har uttalat sig för exploatering av Amazonas för att skapa vinster och jobb. Amazonas är världens största skogsområde, av global betydelse bland annat för jordens klimat.

De beslut som hans regering fattar om Amazonas framtid påverkar oss alla. Kan valet av Bolsonaro tydliggöra galenskapen i den nuvarande synen på “utveckling” såsom bestående av att maxa vinster och jobb, för att vi kollektivt ska kunna förstå den?

– Pella Thiel i Fria tidningen