Den kortsiktiga profitjakten saboterar miljöavtalen

På varenda liberal ledarsida mals samma påstående om och om igen: Vänsterpartiet är lika “extremistiskt” som SD. I fredags var det Dagens Nyheter som för tredje gången på kort tid tuggade omkvädet, att antikapitalistiska Vänsterpartiet hotar det öppna, liberala välståndssam­hället…

Hur kom demokratin till? Det var i alla fall inte borgerligheten som tryckte på. I alla kapitalistiska samhällen har det varit de antikapitalistiska krafterna som tvingat fram demokratin. I vår tid är det nyliberalismen som underminerar den på olika sätt genom att beröva folkstyret befogenheter och föra över makt till privata aktörer.

Det är fortfarande de antikapitalistiska krafterna som står för det demokratiska hoppet. Det gäller även klimatfrågan. Det krävs ett antikapitalistiskt tänkande för att komma åt grundproblemet eftersom det är den kortsiktiga profitjakten som hela tiden saboterar miljöavtalen.

– Åsa Lindeborg, Aftonbladet Kultur