Vad bör man veta om Nato

Vad behöver man veta innan man anser att medlemskap är den bästa varianten för Sverige? SVT slår fast att man inte behöver veta en massa saker, till exempel att Nato anser sig ha rätt att vara först med att använda kärnvapen, att Sverige uppmanats att inte rösta ja till FN-resolutionen som förbjuder kärnvapen – vilket Sverige följt trots att Sverige varit med att utarbeta resolutionen.

Vi behöver inte heller veta att de krav Nato ställer på Sverige innebär att över 10 procent av statens utgifter måste gå till det militära försvaret.

Vad man än anser i sak – för eller mot medlemskap i Nato – bör man rimligen anse att public service redovisar också sådant som kan uppfattas sticka ut som negativa faktorer.

Men det ingår kanske inte i public service uppdrag lika lite som att i nyhetssändningar problematisera alla glädjeutrop om tillväxten ökar, att konsumtionen kommit igång, att flyget snart är tillbaka på nivåerna före covid…

Även public service nyhetsbevakning sker i den bubbla som anses vara politisk norm. Därmed – i just nyhetssammanhang – utgör public service snarast ett konserverande av en världsbild som faktiskt är på väg att skada hela planeten, öka konfliktzonerna och fördumma det allmänna samtalet.

Att public service också har andra program än nyhetssändningar försvarar inte en endimensionell och konserverande nyhetsbevakning. Detta sagt av mig som på alla sätt försvarar public service mot högerambitioner att skära ner och krossa public service.

Birger Schlaugegen blogg.