Utbudet av ekologiska mejeriprodukter har minskat

Sedan 2016 har försäljningsvärdet av ekologiska mejeriprodukter i svensk handel minskat med 13 procent. Vad kan det bero på?..

Under samma period har försäljningen av konventionella mejeriprodukter ökat med 7 miljarder kronor. Det verkar svårt att förklara den minskade försäljningen med att försäljningen av mejeriprodukter har minskat, eftersom den inte har gjort det…

Rapporten slår fast att nedgången i den ekologiska försäljningen främst drivs av minskat utbud, d.v.s. det är färre produkter som erbjuds till försäljning… detaljhandelns kampanjer och andra marknadsföringsinsatser för ekologiskt har minskat kraftigt från toppåren 2014-2018. Störst antalet rena rikskampanjer hade butikerna under perioden 2014-2018. Då ökade den ekologiska livsmedelsförsäljningen med 20-40 procent per år. Sedan 2018 så har antalet rena eko-kampanjer totalt minskat med 25 procent.

Utöver kedjornas bristande engagemang för ekologiskt spelar också det begränsade utbudet (från producenterna alltså) av ekologiska produkter en stor roll. De konventionella produkterna säljs i högre grad i mer förädlad form med högre pris, till exempel som smaksatt, laktosfri eller portionspackad i små bägare. Arla har exempelvis 15 laktosfria yoghurtar med olika smak och olika förpackningsstorlek. Bara en är ekologisk och den är naturell i enliters förpackning.

Livsmedelsmarknaden är i stor utsträckning produktions- och utbudsdriven, det vill säga att konsumenternas efterfrågan spelar en rätt liten roll…

Att det är konsumenten som styr är en ideologisk föreställning som marknadsförs av kapitalismens politruker, eftersom det är nödvändigt för att upprätthålla förtroendet för systemet. Men konsumenten styr ungefär lika litet på den svenska livsmedelsmarknaden som ”folket” styr i folkrepubliken Kina.

Gunnar Rundgren, inlägg på egen blogg.