USA:s storföretag lever på slavarbete

En fjärdedel av alla världens fängelseinterner sitter i amerikanska fängelser, trots att USA bara har fem procent av jordens befolkning. Den amerikanska fångpopulationen är alltså världens i särklass största. Till och med Kina, med fem gånger så stor befolkning, kommer långt efter…

Det kan i förstone förefalla obegripligt. Men förklaringen är enkel. USA har sedan länge släppt loss de fria marknadskrafterna i fängelserna och då har det förstås gått undan. 1972 hade USA 300 000 fångar, 1990 översteg siffran en miljon och i dag är man uppe i 2,2 miljoner i fängelse. Det är sannolikt den högsta siffran i mänsklighetens historia.

Den explosiva ökningen har inget samband med ökad brottslighet. Det är Marknaden som kräver fler fångar eftersom de används till industriarbete… Ur marknadssynpunkt är slavar idealisk arbetskraft. Förutom att de är så gott som gratis har de ingen trilskande fackförening. De kommer alltid i tid till jobbet, de är inte sjukskrivna och de kan inte arbetsvägra. I så fall blir det isoleringscell tills arbetsviljan kommer tillbaka.

I perioden 1980-94 gjorde amerikansk industri en vinst på slavarbetskraften som uppgick till knappt 400 miljoner dollar per år. I dag är vinsten uppe i 1,31 miljarder dollar per år. Slaveri är i princip förbjudet i USA, man har ju till och med utkämpat ett inbördeskrig för att avgöra den saken. Men i den amerikanska författningens 13:e tillägg stipuleras ett undantag. Förbudet mot slaveri gäller inte fångar.

Följaktligen kräver Marknaden fler slavar och längre straff och till den marknadslogiken anpassar sig lagstiftningen. Hittills har 13 stater antagit regeln “tre slag och du är bränd”. Det betyder att den som åker fast för ett tredje brott, vilket som helst om så cykelstöld, döms till livstid. Det ökar på antalet fångar…

Att den överväldigande majoriteten slavar inom det fångindustriella komplexet är svarta och latinos beror till stor del på att lagstiftningen i första hand siktar på dem. Den som åker fast för crack, rökheroin, är nästan alltid svart och riskerar 10 års fängelse. Den som åker fast för kokain är nästan alltid vit medelklass och riskerar 1 års fängelse.

-Jan Guillou, krönika i Aftonbladet, 18 november 2018