USA:s Nato-dominans måste analyseras

Natos bärande syfte beskrivs i artikel 5 i alliansens stadga. Den säger att om någon av de numera trettio medlemsländerna utsätts för ett militärt angrepp så ska detta uppfattas som ett angrepp också mot alla de övriga 29 staterna…

Artikel 5 har bara tillämpats en gång i alliansens historia. Då var det USA som självt sökte stöd från de andra medlemsländerna. Det handlade om det då inledda kriget mot terrorismen efter Nine Eleven. Behovet av samarbete i kampen mot al-Qaida och andra terrororganisationer var stort, dessa rörelser måste stoppas. Men de metoder som nu kom att användes kränkte allvarligt grundläggande rättsprinciper och mänskliga rättigheter. Att de metoderna dessutom visade sig ha begränsad effekt för att stoppa terrorismen blev med tiden uppenbart.

Det var USA som bestämde vad som skulle göras, andra länder förväntades serva det amerikanska upplägget. Det gällde också infångandet av misstänkte personer som skulle fraktas till det amerikanska fånglägret i Guantanamo. Där hölls fångarna isolerade under grymma, förnedrande och inhumana förhållanden. De nekades en rättvis rättegång, vilket var särskilt allvarligt mot bakgrund av att det senare framkommit att en del av de fängslade inte haft någon anknytning alls till terroristgrupper.

Mindre känt är att en del av de gripna fördes till länder i Europa, där de placerades i hemliga fängelser för förhör under tortyr. Här var metoderna särskilt omänskliga och inriktade på att totalt bryta ner offrens motståndskraft. Värdländerna var alla tre medlemmar av Nato. Två av dem Rumänien och Litauen, hade just blivit medlemmar vilket sannolikt bidrog till att de lät USA etablera dessa hemliga tortyrkamrar inom sitt land utan protester…

USA har vägrat att ratificera Internationella brottsdomstolen, ICC, som fokuserar på de allra värsta förbrytelserna: folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. Röda Korsets normer om krigets lagar har inte tagits på allvar. FN:s konvention för barnet rättigheter, som är relevant också i krigssituationer, har inte heller fått amerikanskt stöd…

Ett land som hoppas kunna medverka till en bredare opinionsbildning mot kärnvapen skulle få svårt att delta i Natos arbete.

Thomas Hammarberg, debattartikel i Dagens Arena.