USA-imperiets fall slår mot Trumps anhängare

Det finns grundläggande ekonomiska förklaringar till USA:s sönderfall och splittring. Landet har sedan 50-talet byggt runt 700 militärbaser över hela världen. Dessutom har man kontinuerligt fört krig som bekostats med skuldsättning.

USA har med överlägsen militär, ekonomisk och diplomatisk styrka styrt och ställt i världen. Underrättelsetjänsten CIA har avsatt och tillsatt regeringar utifrån landets strategiska intressen.

Sedan 2011 har skuldsättningen varit större än bruttonationalprodukten. 2017 uppgick statskulden till mer än 20 000 miljarder dollar, vilket motsvarar över 160 000 miljarder kronor.

Största innehavare av amerikanska statspapper är Kina, vilket förklarar USA:s utrikespolitiska hållning. Under ett halvt århundrade har USA byggt sin politik och ekonomi på skuldsättning. Det är som att bygga bostadsområden på kvicklera. Det håller inte i längden. Skuldräntor ska betalas och dessutom ska världens hungrigaste militärapparat mättas.

Den amerikanske historieprofessorn Alfred W McCoy skriver i sin bok “I skuggan av det amerikanska århundradet” att imperiet är allvarligt försvagat. Många av Trumps 70 miljoner väljare har drabbats.

De har förlorat sina arbeten. De har inte tillgång till sjukvård och god utbildning för sina barn.

Hans Skagerlind, insändare i Dagens Nyheter.