Dagens pensionssystem är en tickande bomb 

Byggnadsarbetare ser med egna ögon hur vänner och kollegor som arbetat hårt och givit allt till sina arbeten, inte får samma sak tillbaka från samhället när pensionsdagen kommer.

Jag hör berättelser om änkor och änklingar som tvingas lämna hyrestvåan för att pensionen inte räcker till hyran när man blir ensam kvar. Jag hör berättelser om människor som arbetat ett helt liv, men där pensionen inte räcker till att köpa julklappar till barnbarnen…

Vårt arbetsliv och vårt samhälle är djupt orättvist och ojämlikt. Medlemmarna i Byggnads och andra LO-förbund har ofta tunga jobb som sliter ner kroppen.

Ändå har pensionsåldern höjts. Det nya idealet är att gå i pension vid 67 år, och på sikt 69 år. Långt ifrån alla klarar i dag att arbeta hela vägen till pensionen vid 65 års ålder, för att kroppen säger nej.

Då drabbas arbetarna med sönderarbetade kroppar dubbelt med en i princip avskaffad sjukpension och därefter med sänkt ålderspension som inte tar hänsyn till att många har arbeten som gör att de är utslitna vid 57.

Skulle 100 byggjobbare som arbetat i yrket i 40 år samlas i en byggbod, och alla som har belastningsskador och värk ombads att lämna boden, skulle bara 15 personer stanna kvar. I våra yrken är det få som klarar av att jobba till 65 utan att få bestående men. Och vi är inte ensamma.

Dagens pensionssystem sänker pensionerna för alla när den genomsnittliga livslängden ökar. För delar av LO-kollektivet så ökar dock inte livslängden, och de som dör i förtid får likväl sänkt pension de få år de lever som pensionärer.

Det är orimligt att Sverige har ett pensionssystem som glömt bort att klassamhället existerar och främst är utformat för att ge trygghet för landets finansminister, inte landets löntagare och pensionärer…

Dagens pensionssystem är ovärdigt Sverige. Det skapar stress, otrygghet och fattigdom. Det gör att många människor känner en vrede inför hur Sverige behandlar sina medborgare, de som byggt landet och utfört de tyngsta jobben. Politiskt är dagens pensionssystem en tickande bomb.

Johan Lindholm, ordförande Byggnads, debattartikel i Arbetet.