Undersköterskorna sätter press på finansministern

Innan socialminister Lena Hallengren satte sig i statsrådsbilen för att åka till ministerkräftskivan på Harpsund så fick hon…ta emot mer än 14 000 namnunderskrifter. Undertecknarna är undersköterskor som kräver förbättrade arbetsvillkor, bättre arbetstider och högre status för sig och sina kollegor. Under dagen har manifestationer hållits på flera håll i landet, bland annat Tingsryd, Borlänge, Jönköping och Skurup.

Sveriges största yrkesgrupp, undersköterskor, har det på många sätt sämre än andras anställda. Enligt Arbetsmiljöverkets statistisk så blir undersköterskor oftare än andra yrkesgrupper för våld och hot. De kan inte ta korta raster, upplever bristande inflytande och arbetar ofta sjuka av ekonomiska skäl.

I en granskning som tidningen Kommunalarbetaren gjort så är anställda i äldreomsorgen i genomsnitt sjuka drygt 18 dagar under ett år. Det är sju dagar längre än lärare. Det är elva dagar längre än industriarbetare. Och en fjärdedel av dem som gör en av samhällets viktigaste arbetsinsatser känner sig så pressade på jobbet att de skulle vilja byta jobb.

Samtidigt är rekryteringsbehovet till yrket extremt. Om 20 år har antalet personer som är 80 år eller äldre ökat med 69 procent. Samtidigt utbildas inte fler inom vård- och omsorg än tidigare. År 2035 kommer det att saknas drygt 160 000 vård- och omsorgsutbildade, enligt Statistiska centralbyrån SCB.

Det blir värre. På ett år har antalet sökande till gymnasieskolans vårdprogram gått ned med 14 procent.  Landets unga har klart och tydligt uppfattat signalen att undersköterskornas arbete inte är värt särskilt mycket.

Att åtgärda det här kommer att kosta pengar. Högre löner kostar. Arbetsmiljö kostar. Att anställa personal kostar. Finansminister Magdalena Anderssons egna siffror pekar på att kommunerna i slutet av nästa mandatperiod kommer att behöva ytterligare 90 miljarder kronor – för att klara nuvarande standard i till exempel äldreomsorgen. Och undersköterskornas uppror visar att nuvarande standard faktiskt inte räcker alls.

–Daniel Swedin, ledare i Aftonbladet