Möjliggör frihet med sex ­timmars arbetsdag

Det är nästan på dagen hundra år sedan åtta timmars arbetsdag infördes i Sverige. Sedan dess har produktiviteten ökat tjugo gånger. Det är i kampen om det ökade produktionsöverskottet frågan står. Ska vi acceptera den ökade koncentrationen av rikedomar hos ett fåtal eller ska vi kräva vår del av kakan?

15 familjer i Sverige kontrollerar 70 procent av Stockholmsbörsen. Sedan 1980-talet är Sverige ett av länderna i världen där ojämlikheten ökat snabbast. Enligt en rapport från LO motsvarade inkomsten i Sveriges maktelit år 1980 4,9 industriarbetarlöner. 2014 var den 18,3 industriarbetarlöner.

Arbetsgivarorganisationer, politiker och facktoppar menar att det inte finns någon direkt korrelation mellan sänkt arbetstid med bibehållen lön och mindre sjukskrivningstal/bättre arbetsmiljö. De menar sig finna stöd för detta i forskning som gjorts på ämnet.

Vi som lever i verkligheten kan nog svara på den frågan. Skulle vi må bättre av att jobba sex timmar om dagen för samma lön? Skulle det vara lättare att hinna med föreningsuppdrag, hushållsarbete, rå om våra ungar och anhöriga? Skulle vi må bättre? Frågan ställs inte eftersom svaret är uppen­bart.

“Om målet med samhällsutvecklingen skulle vara att vi alla skulle arbeta maximalt vore vi sinnessjuka. Målet är att frigöra människan till att skapa maximalt. Dansa. Måla. Sjunga. Ja, vad ni vill. Frihet.” Orden kommer från Ernst Wigfors, en av den svenska socialdemokratins mest framträdande medlemmar under folkhemsbygget.

Det är avgrundsdjup skillnad mot dagens socialdemokrater vilka istället förlänger arbetstiden genom höjd pensionsålder. Bland verklighetens folk finns stöd för sex timmars arbetsdag.

Genom att fortsätta lyfta frågan underifrån i våra fackliga organisationer och bland våra arbetskamrater kan vi aktualisera frågan. Livet är dyrbart och skört. Skulle vi leva det som ämnade att arbeta maximalt för kapitalisternas ökade profiter, ja då vore vi med Ernst Wigfors ord verkligen sinnessjuka.

-Oskar Wigren, sjuksköterska Norrlands Universitets Sjukhus, debattartikel i Västerbottens Folkblad.