Tiden är inne för omställning till ett hållbart samhälle

Inte mycket har hänt, men nu är situationen annorlunda på grund av den snabba utvecklingen av det nya coronaviruset. Italien som är ett centralt kultur- och industriland med 60 miljoner innevånare i Europa stängde av sig själv den 10 mars 2020. Vem kunde ana att ett helt land skulle göra det? Begränsningar i resande och i nöjeskonsumtion av upplevelser går plötsligt lätt att genomföra eller görs frivilligt inför ett akut sjukdomshot och en pandemi i spridning.

Det är intressant att jämföra med människors och länders reaktion på de akuta och mycket allvarliga pågående miljöförändringarna och klimatkrisen som har globala effekter och höga förväntade dödstal – dock ej främst i västliga industristater. Nästan ingenting händer trots larm från tusentals forskare inom FN:s klimatpanel samt samhälls- och miljödebattörer. Insatta åtgärder är ofta motverkande eftersom det finns en utbredd förnekelse av situationens allvar.

Vad gäller coronasmittan önskar sig både marknaden och länder en återgång till det “normala”, att valutabörserna ska stiga igen och verksamheter och kommers skall starta upp och fungera som tidigare, men det kommer att ske på ett annorlunda sätt. Våra samhällen är redan förändrade genom insikten om sårbarheten och den uteblivna krisberedskapen. Det blir faktiskt aldrig mer “business as usual”. Detta är vår stora möjlighet.

Nu är tiden inne för omställningen till ett hållbart samhälle, på individnivå, på samhällsnivå och globalt.

—Gunilla Almered Olsson, professor i humanekologi, debattartikel i Dagens Nyheter