Taylorismens uppgraderas för öka styrning och kontroll av arbetarna

Digitaliseringen av arbetslivet är den största uppgraderingen av taylorismen någonsin, men i till synes effektiviserande algoritmer göms ökad exploatering. Jon Weman om kontroll, digitalisering och skenet av vetenskaplighet i arbetet…

“1800-talets arbetsliv” förknippar nog de flesta med daglönare, brutala brukspatroner och livsfarliga fabriksmiljöer, vilket det var, men det var också en tid när i många branscher arbetare var ganska fria att sköta sitt arbete som de fann bäst.

Först med den vetenskapliga arbetsledningen blev det vedertaget att på arbetsplatsen lämna vår självständighet bakom oss och underkasta sig en strikt styrning av våra rörelser och beteende, på ett sätt vi ser i få andra delar av vardagen. Under efterkrigstiden blev kontrollen ännu mer närgången och detaljerad med nymodigheter som tidsstudierna. Till en väsentlig del handlade hans nya ordning helt enkelt om att säga till folk att arbeta snabbare och ta färre pauser, samt övervaka dem hårdare för att se till att de följde order.

Och den digitala revolutionen på arbetsplatserna är den största uppgraderingen av Taylors principer någonsin, menar en artikel i Harvard Business Review av konsulten Mike Walsh…

Som många gånger är Amazon steget före i utvecklingen: de följer inte bara sina anställdas rutt genom lagerbyggnaderna, utan har till och med utrustat dem med armband som registrerar deras exakta rörelser och vibrerar för att korrigera dem – tidsstudiernas mål inbyggt i teknik…

Den “vetenskapliga företagsledningen” var alltid lika mycket ideologi som vetenskap – i verkligheten var beräkningarna inte alltid så underbyggda, men den påstådda vetenskapligheten gav argument för att skärpa kontrollen. Den nya tidens taylorism påstår sig också bara med avancerad dataanalys hitta det objektivt bästa sättet att göra saker, men är lika mycket en ideologi, som sätter produktiviteten och vinsten före allt annat och döljer det ställningstagandet genom att bygga in det i en algoritm.

Jon Weman, Analys i Arbetaren.