Tänder är en klassfråga

Låginkomsttagare som förlorar framtänder skaffar mer sällan implantat och proteser som ersättning än höginkomsttagare… Övertandläkare Björn Klinge, som forskar kring tandhälsa säger till SVT…att det är ytterligare ett tecken på att tandhälsan håller på att bli en klassfråga igen.

Att vara utan framtänder är en både social och praktisk begränsning. Lösningen kan tyckas enkel: man bekostat låginkomsttagares tandproteser. Men det rör sig om så pass stora summor att det skulle leda till en rättvisedebatt. Hur lågh inkomst ska man ha för att få det subventionerat och skulle gälla även de som har frivilligt låg inkomst?

Vänsterpartiet föreslår att man ska ha ett högkostnadsskydd på 2 000 kronor även för tandvård och att allt överstigande ska subventioneras. Det skulle säkert vara en lättnad för många.

En av anledningarna till att man inte på detta eller liknande sätt subventionerar tandvård är att det skulle kost stora summor. I nuläget har vi inte den möjligheten utan större omfördelning av resurser.

Att tandvård i så hör utsträckning måste bekostas av patienten borde diskuteras oftare. Ingen hade tyckt att en person som förlorar en arm, gott kunde klara sig utan protes, så det är tandvård på det sättet.

-Martina Jarminder, insändare i Skånska Dagbladet