Sveriges Ja till Nato innebär mer vapen till Erdogan

I Turkiet har nu parlamentets utrikesutskott släppt vidare Sveriges Nato-ansökan. Det betyder inte att Turkiet sagt Ja till ett Natomedlemskap; Erdogan själv har fortfarande sista ordet.

Och det turkiska utrikesutskottets ja till att låta ärendet gå vidare ska i första hand naturligtvis inte uppfattas som ett Ja till svenskt medlemskap – snarare är det nog USA som sagt mer eller mindre ja till att sälja F16-plan till Erdogan.  Ibland får man onekligen en känsla av att svenska medier blivit något av en hejarklack för svenskt Natomedlemskap.

Så här har vi vanvettet i ett nötskal: Sveriges Ja till Nato ökar den militära upprustningen i världen och bidrar till att sprida mer vapen i en värld som redan är överfull av vapen. Och som vi vet har Sverige nu, efter påtryckningarna, redan öppnat för svensk vapenexport till Turkiet.

Det påpekas tyvärr sällan i de stora medierna. Ibland får man onekligen en känsla av att svenska medier blivit något av en hejarklack för svenskt Natomedlemskap. Det väntas så ivrigt på att Sverige släpps in i kärnvapenalliansen. Vad betyder då ett antal amerikanska stridsflygplan till autokraten Erdogan?

-Göran Greider, ledare i Dala-Demokraten

https://www.dalademokraten.se/2023-12-27/sveriges-ja-till-nato-innebar-mer-vapen-till-erdogan