Sveriges bostadsmarknad gör människor fattigare

När hyreshusen renoveras höjs ofta hyran kraftigt. Medan omkring en tredjedel tvingas flytta blir ekonomin för de som stannar mer ansträngd. Bostadsforskaren Irene Molina rekommenderar hyresgäster att organisera sig och göra motstånd.

Det kommunala bostadsbolaget Familjebostäder planerar att totalrenovera ett kvarter på Södermalm i Stockholm och höja hyrorna med upp till över 100 procent. Vilket skulle tvinga flera av hyresgästerna att flytta.

Irene Molina är professor i kulturgeografi vid Institutionen för bostads- och urbanforskning på Uppsala universitet. Hon reagerar starkt på Familjebostäders planer: –100 procents hyreshöjning är ytterst ovanligt. Det här är en brutal renovering som inte tar hänsyn till människor och deras känslor eller ekonomiska villkor överhuvudtaget.

Irene Molina berättar att hon och andra forskare genom intervjuer med hyresgäster sett hur renoveringar påverkar dem. Det handlar inte bara om de som inte har råd att bo kvar och måste flytta, utan också om de som kan bo kvar men får göra nya ekonomiska ansträngningar för att kunna betala hyreshöjningen. I forskningen pratar man om det växande bostadsprekariatet.

– Man författigar folk via en dysfunktionell bostadsmarknad. Du måste betala mer än hälften av dina inkomster för boende, självklart får du mycket mindre inkomster att röra dig med. Det påverkar hela hushållets ekonomi. I det här fallet handlar det om ett allmännyttigt bostadsbolag, som har ett bostadssocialt ansvar.

Är det inte anmärkningsvärt att de vill göra på det här sättet?

– Det är inte så anmärkningsvärt om vi tänker tillbaka till när Allbolagen trädde i kraft 2011. De kommunala bostadsbolagen har läst lagen som att de måste bete sig som ett privat fastighetsbolag och se på sitt uppdrag som ett marknadsmässigt. Det har inte skett bara ett juridiskt skifte utan också ett kulturellt och det är anmärkningsvärt utifrån ett socialt perspektiv. Om inte de tar hand om det sociala ansvaret är det förstås ingen annan som kommer att göra det.

I takt med att hyresrätter med överkomlig hyra ombildas, renoveras bort eller säljs ut till privata fastighetsägare blir det allt svårare för grupper som unga, ensamstående mammor, nyanlända och fattigpensionärer att hitta bostad. Särskilt i närheten av där de tidigare bott.

Olle Bergvall, artikel i Dagens Arena.