Högerblocket värnar med alla medel de rådande klyftorna

Nej, jag trodde inte mina öron när nyheten kom. Den borgerliga majoriteten i finansutskottet beslöt alltså att blockera den pensionskompromiss som de tre rödgröna partierna och centern kommit överens om – trots att det finns majoritet för det i riksdagen. Högerblockets majoritet i utskottet är nämligen en så kallad “falsk” majoritet som inte speglas i riksdagen.

SD och deras trogna följeslagare i den borgerliga oppositionen försökte helt enkelt stoppa en omröstning i riksdagen om ett förslag som redan till sensommaren skulle förbättrat läget för över en kvarts miljon fattigpensionärer…

Så bryts tilltron till politiken och de folkvalda ner. Jag skulle tro att de flesta svenskar inte ens orkat hänga med i alla dessa svängar kring pensionerna. Politikerna gör därmed bort sig. De spelar med demokratin istället för att ta de stora frågorna på allvar. Och i det här fallet är det tveklöst det högerkonservativa blocket som är skyldigt…

Det enda goda som har inträffat under det senaste halvåret är att pensionsfrågan hamnat i politikens centrum. Den har lämnat pensionsgruppens slutna rum – där inte ens alla riksdagspartier är med – och blivit en fråga som ingen politiker kan ignorera…

Fattigpensionärernas situation kom i förgrunden när Vänsterpartiet i senhöstas ställde en pensionsförbättring som krav för att släppa fram Magdalena Andersson som statsminister. Visserligen gillar även Socialdemokraterna sådana reformer, men partiet har suttit fast i ett evigt surrande med den där pensionsgruppen där intet tycks vara möjligt. Det ursprungliga förslaget saknade emellertid stöd i riksdagen, men den kompromiss som till slut kom från Centerpartiet blev ändå rätt så bra – och även Vänsterpartiet gläder sig över den…

Många borgerliga företrädare tycks mer oroliga för att det så kallade respektavståndet ska minska än att några hundratusen pensioner får det bättre. Så yttrar sig klassamhället: Den som haft det bra och haft en hög lön under sitt arbetsliv ska också ha det så mycket bättre än den som haft en låg lön och i praktiken oftast fått slita mycket hårdare.

Det verkar vara borgerlighetens och Sverigedemokraternas största hjärtefråga: Värna med alla medel de rådande klyftorna.

Göran Greider, ledare i Dagens ETC.