Sverige hade inte klarat corona utan invandrarna

Minnet är ibland kort i politiken. För några år sedan var det faktiskt helt legitimt att påstå att invandring är bra. Att samhället tjänar på flyktingmottagande. I dag är invandring näst intill bara negativt laddat.

I den nyligen utgivna boken “A modern migration theory” (Agenda, 2021) beskriver Peo Hansen, professor i statsvetenskap vid Linköpings universitet, hur synen på invandring har förändrats i Europa sedan flyktingvågen 2015. Men varför är det så, är det för att invandring bara har dåliga effekter? Självklart inte. Ändå är motsatsen kanske det mest kontroversiella man kan påstå 2021.

Hansen visar hur ett fundamentalt missförstånd har fått vägleda debatten om migration, och särskilt den om flyktinginvandring. Det är att mottagande är en ekonomisk förlust. Det är alltså en myt som fått styra den svenska migrationspolitiken. Men att den uppkommit är ingen slump. I hela västvärlden har högernationalistiska krafter eldat på den uppfattningen.

Vad menas då med att Sverige tjänar på invandring? Det Hansen menar är att synen på utgifter när det gäller invandring blivit synonymt med att pengar går förlorade. Men väljer man att i stället se dem som investeringar blir också utfallet ett annat…

Det vi vet är att Sveriges befolkning skulle ha minskat om det inte vore för inflyttning. Vi vet också att svensk arbetsmarknad skulle ha enorma brister om de senaste decenniernas invandring inte skett. Se bara på branscher som skulle ha skrikit efter personal. I städbranschen utgör utlandsfödda 62 procent av alla anställda, 51 procent av alla buss- och spårvägsanställda, 30 procent av läkarna och 28 procent inom äldreomsorgen.

Hur hade Sverige klarat corona utan invandrarna? Den frågan vill varken Åkesson, Busch eller Kristersson svara på…

Att genomskåda de här destruktiva myterna kan vara bland det viktigaste som behöver göras inför nästa års val. För så länge retoriken om asyltak och nollinvandring får dominera kommer sannolikt den blåbruna högern att vinna ännu mer mark. Särskilt angeläget är det för arbetarrörelsen och Socialdemokraterna att våga sätta ned foten här.

Lina Stenberg, ledare i Aftonbladet.