Stoppa rovfisket!

Vi måste rädda fisket – och vår älskade surströmming. Logga in på SVT Play-länken ”Dokument utifrån”, Makten över havet, ni som inte sett inslaget om rovfisket och våra beslutande politiker och lobbyister som har makten om vad som håller på att hända eller redan har hänt.

Rovfiske efter industriråvara måste stoppas helt i hela Östersjön, Ålandshav samt Bottenhavet och ända upp till ”gula bojen”, känt rundningsmärke för alla våra utländska sjöfarare. Det är ett måste att vi konsumenter värnar om alla våra lokala fiskare utefter vår kust som i generationer livnärt sig på och sett till att vi kan ”känna strömmingens och sillens smak förgylla vår matupplevelse”!

”Fördöme dig trålare och dra nu din kos”.

Trålstopp från Blekinges kust i söder och upp till Bottenhavets vatten så vi alla får njuta av strömmingens och sillens arom…

Stoppet borde skett för länge sedan, både på nationell och internationell nivå. Men så har inte skett. Fiskindustrins lobbyister som infiltrerat beslutsfattarna ska kastas ut! Det är hög tid att krafttag behövs!

Våra valda politiker, både i vårt land och inom EU måste få känna ilskan samt uppgivenheten från våra lokala fiskare utefter vår kust, men framför allt från alla vi konsumenter som älskar strömming, sill, torsk och naturligtvis vår surströmming.

Låt oss tillsammans utefter vårt lands kust köra igång lokala konsumentupprop för att få stopp på rovfisket!

-Stig Edvinsson, Jungfrukusten/Norrsundet, insändare i Arbetarbladet

Läs mer https://www.arbetarbladet.se/2024-01-18/vi-maste-radda-fisket-och-var-alskade-surstromming