Stoppa döden på jobbet!

Förra året var det blodigaste året på svensk arbetsmarknad på länge och 2019 har haft en beckmörk inledning. Det handlar inte om siffror som adderas till en tabell och sedan glöms bort. Det är människoliv som slocknar alldeles för tidigt och barn som förlorar sin förälder, anhöriga som blir av med någon de älskar och byggnadsarbetare som sörjer sin kollega.

Om regering, riksdag och byggföretagen på riktigt vill stoppa jobbdöden så är det dags att visa det nu. Vi accepterar inte att byggnadsarbetare ska behöva sätta livet till på jobbet.

Trots att vi i Sverige har en nollvision har dödsolyckorna på arbetsplatser nu ökat. Men inte ett enda av dessa dödsfall har varit oundvikligt och det är fullt möjligt att förhindra nya tragedier.

Det finns i dag stora brister i arbetsmiljöarbetet och lagarna som reglerar det. Arbetare dör på jobbet men ingen döms, skyddsombud förhindras i sitt uppdrag och myndigheter saknar resurser. För oss är det uppenbart att lagar, regler och straff måste skärpas för att nollvisionen ska uppnås.

Lagstiftningen om arbetsmiljöbrott är otillräcklig. Det märks tydligt när åklagare ofta väljer att inte väcka åtal eftersom ansvarsfrågan inte kan utredas straffrättsligt. Att brister i arbetsmiljö som orsakar dödsfall och allvarliga skador inte straffas är fullständigt oacceptabelt.

 -Johan Lindholm, Förbundsordförande Byggnads, debattartikel i Expressen