Solidaritet är ett okänt begrepp hos bolagsledningar

ABB:s stämma beslutat att dela ut nästan 18 miljarder till sina aktieägare. Stämman, som hölls digitalt, var bedövande enig: Förslaget fick ett stöd på 99,8 procent av de avlagda rösterna.

Så ser den aningslösa kapitalismen ut, även alltså i dessa Coronatider då en hel befolkning riskerar att gå på knäna. Jag skulle tro att stämmans beslut gör om inte 99 procent av befolkningen rosenrasande, så åtminstone 90 procent. När AB Volvo för en tid sedan ville betala ut enorma summor till aktieägarna – samtidigt som skattebetalarna står för hälften av de löner som bolagets permitterade arbetskraft får – reagerade vanligt folk men också politiker över hela skalan.

Solidaritet är ett okänt begrepp hos bolagsledningar och de flesta (men säkerligen inte alla) aktieägare. Under normala tider hade aktieutdelningar av det här slaget passerat under radarn. Nu avtecknar de sig i eldskrift. Pandemin som drar över Sverige och världen förändrar seendet, skärper moralen, intensifierar känslorna av orättvisa och rättvisa.

…mycket pekar också på att det som med en svepande beteckning kallats “nyliberalism” nu slutligen kan dödförklaras. Många trodde att den dödförklaringen skulle ske redan under finanskrisen 2008. Men då slapp storföretag, banker och hela finanssektorn i princip undan och världen blev inte rödare. Missnöjet den kollapsen orsakade ledde då istället till ett pandemiskt utbrott av högerpopulism…

Även liberaler och konservativa inser att i nödlägen är det bara staten, det offentliga, det kollektiva, som har makt, resurser och långsiktighet för att hantera krisen. De åtgärder som hitintills satts in av den svenska regeringen har i huvudsak gått ut på att hålla företag vid liv under rådande hjärtstillestånd.

—Göran Greider, ledare i Dala-Demokraten.