Privatisering av vård och omsorg orsakar död och lidande

I en studie som först presenterades i Stockholm 2020 och strax före jul 2022 också publicerades i Quarterly journal of Economics i Oxford visar nationalekonomerna Björn Tyrefors och Daniel Knutsson att Stockholms privata ambulansverksamheter visserligen svarar tillräckligt snabbt på anrop. Men de övriga följderna med privatiseringen var, för att uttrycka vad det verkligen handlar om, dödande.

Hela 420 människoliv per år kostar nämligen privatiseringen av ambulansverksamheten i Stockholm. Av dessa infaller 130 dödsfall snabbt, inom 30 dagar efter upphämtandet, och räknat på en treårseffekt dör alltså hela 420 fler patienter per år genom att ambulanserna har privatiserats.

Tyvärr är dessa hundratals onödiga dödsfall helt logiska ur ett ekonomiskt vinstmotiv. Förklaringen är nämligen enligt studien att “privata företag minskar kostnaderna på bekostnad av ambulanspersonalens kvalitet.”

Övertiden är mer omfattande, arbetsdagen längre och, någonting som är ytterst allvarligt, kompetensutvecklingen är mer eftersatt.

De privata företagen har dessutom en större personalomsättning och en mer oerfaren personal.Det är ingen slump. Allt detta ökar nämligen företagsägarnas vinster. I det perspektivet betyder inte fler döda särskilt mycket..

I HVB-hemmets kraftigt underbemannade verksamhet hade en personal ansvar för åtta barn med särskilda behov och för att hålla en dörr öppen som ständigt stängdes av barnen. Dörren var stängd, slog rätten fast, i mindre än en minut, ett barn rymde och påträffades sedan död sedan han drunknat i ett närliggande vattendrag.

Ägarna, som i marknadsliberal anda och för att maximera vinsten hade skurit ned personalen till ett minimum friades. Personalen fälldes.

Ägarna hade året före dragit in 60 miljoner kronor på sin verksamhet av våra skattepengar så pengar till rätt bemanning fanns naturligtvis. Men att öka vinsten gick före rätt bemanning, vilket är helt logiskt i ett vinstsyftande marknadsperspektiv.

Men är det verkligen så våra skatter ska användas? Det kanske mest frapperande är ju att det är politiska beslut och våra egna skattepengar som ligger bakom detta och andra återkommande fall av privatisering – vanvård och död.

Även de mest inbitna marknadsliberalerna (vilket torde vara Centerpartiets partistyrelse) borde någon gång få nog av marknadsexperimenten dödliga följder. Eller betyder dödsfallen ingenting? Ska företagens vinster få fortsätta gå före människors liv?

Inom ekonomin är det här inte alls konstigt. Ett vinstsyftande privat företag verkar alltid för att maximera sina vinster. I valet mellan lägre vinster och högre dödlighet väljer en vinstsyftande privat verksamhet alltid högre dödlighet.

Martin Klepke, ledare i Arbetet.