Bibelbältets KD-väljare kritiska mot Buschs USA-inspirerade högerparti.

Konflikterna i Kristdemokraternas ledning utspelar sig mellan personer som i huvudsak står för samma politiska linje. Den som har förändrat bilden av KD från ett välkammat frikyrkoparti till ett mer konfliktsökande och USA-inspirerat högerparti…

Konflikten handlade om att Skyttedal i en intervju i ETC berättat att hon själv använt cannabis. Men också argumenterat för att cannabis borde legaliseras – vilket strider mot KD:s linje – och Ingerö ville stoppa henne från att göra en SVT-intervju om detta. Enligt Skyttedal skrek Ingerö i telefon att hon är ’körd i partiet’ och “tonen och språket river upp gamla sår i mig. Situationen blir väldigt obehaglig, trots att den är så banal”.

Hon bemöter i intervjun också de som har kritiserat henne för att använda händelsen 2014 för att nu vinna en politisk konflikt med Ingerö: “Att han försvunnit nu är dåligt för mig rent politiskt…”

Så ser det ut att vara också i narkotikafrågan. När Johan Ingerö fick frågor om narkotikapolitiken för några år sedan, i en DN-intervju, skrattade han “som om han blivit påkommen” och förklarade att Sverige borde ta steg mot en avkriminalisering, för att få ned dödligheten bland missbrukarna…

Med Johan Ingerö hade Ebba Busch alltså två legaliseringsvänner på ledande poster i partiet. Och att legalisera narkotika är en fråga som förmodligen har ett svagt stöd bland traditionella KD-väljare.

Men det gäller också en del annat, som partiet faktiskt har tagit ställning för, som den tuffare flyktingpolitiken och närmandet till Sverigedemokraterna. Liksom den “hårdare ton” som används av KD under Ebba Buschs ledning…

Under Ebba Busch har det funnits en konflikt mellan KD-ledningen och de mer traditionella och frikyrkodominerade delarna av partiet.

“Partiet kan sägas ha gått från att betona biståndsfrågor, vård av kriminella, miljöprofil som kärnkraftsmotstånd, flyktingamnesti och möjligheter till vapenvägran till att i stället framhålla hårdare straff fo?r brottslingar, stöd för kärnkraft och billig bensin, restriktiv flyktingpolitik och satsningar på försvaret”. Så sammanfattade statsvetaren Magnus Hagevi förra året utvecklingen i boken “Guds folk: om kristen nationalism i Sverige och USA”.

Den hårdare ton som många talar om – och som uppfattas hämtad från amerikansk politik – har återigen blivit en fråga i samband med Ebba Buschs hantering av konflikten…

Ebba Busch förstås, men också Sara Skyttedal och Johan Ingerö hör alla till de mest profilerade företrädarna för den nya USA-inspirerade linjen. Johan Ingerö är personligen mycket intresserad av amerikansk politik, och har bidragit till den utvecklingen.

Göran Eriksson, analys i Svenska Dagbladet.