Skriv på FN-konventionen mot kärnvapen!

 Hotet mot klimatet är tvåfaldigt. Sedan 1950-talet har jordens medeltemperatur stigit med 0,9 grader. Det har lett till att ökenområden breder ut sig, att snö och is i kalla områden smälter och havsnivån höjs.

Det andra hotet mot klimatet kommer från kärnvapen. Nio länder har kärnvapen, där Ryssland och USA ungefär 7?000 var, Frankrike, Storbritannien och Kina mellan 200–300, Indien, Pakistan och Israel ett 100-tal, medan Nordkorea har minst 20 stycken.

Ungdomar världen över protesterar mot politikernas passivitet i klimatfrågan. FN:s generalsekreterare António Guterres uppmanar världens ledare att lyssna på ungas oro för klimatet och leverera konkreta och ambitiösa lösningar.

Lika viktigt är att dessa ledare satsar på arbetet för en kärnvapenfri värld. Som ett första steg krävs att fler länder följer de 70 länder som redan skrivit på FN-konventionen som förbjuder kärnvapen. Vad väntar Sveriges regering på?

-Sara Moser