När bankerna bestämmer byggs det för lite

För att byggföretagen ska få lån kräver bankerna ofta att de först har sålt merparten av de ännu inte påbörjade lägenheterna. Veidekkes bank kräver exempelvis att minst hälften av bostäderna ska vara sålda för att lån till bygget ska beviljas.

Först när så många lägenheter är sålda att markpris, byggkostnader, räntekostnader för lån och vinst åt både markägare, byggföretag och bank är tillräckligt täckta så beviljar bankerna lånet och byggandet kan starta. Samtidigt som markägare, byggföretag och banker säkrar sin vinst genom detta upplägg står bostadsköparen för hela risken att den bokade lägenhetens värde har minskat vid inflyttning ett par år efter köpet.

På så vis begränsas nybyggnationen till en takt som gör det möjligt att upprätthålla de höga priserna. Markägare och långivare styr alltså hur mycket bostäder som byggs för att maximera sina vinster. Incitamenten vid högkonjunktur driver på mot dyra och alltför stora bostäder, och i lågkonjunktur blir det inga bostäder byggda alls. Det innebär att det reella behovet av mer kostnadseffektiva och framförallt mindre bostäder uppfylls alldeles för dåligt.

I Sverige har bostadspriserna totalt stigit med 190 procent sedan 2005, samtidigt som BNP bara ökat 50 procent. Mellan 1995 och 2015 ökade priset på en villa i genomsnitt med 457 procent. Samtidigt har hushållens löneinkomster inte på långa vägar hållit samma tempo. IMF konstaterar i en rapport hösten 2016 att ökningen av priset på bostäder i Sverige är den tredje största i världen i förhållande till löneutvecklingen. Prisökningen på bostäder har varit särskilt snabb i storstäderna.

Enligt en rapport från HSB har bopriserna i storstäderna justerat för inflation ökat 600–750 procent de senaste 20 åren fram till 2014.40 Utvecklingen drivs främst av prisökningen på bostadsrätter. Enligt storbanken UBS ”Global Real Estate Bubble Index” ligger Stockholm i världstopp för risk för bubbla på bostadsmarknaden.41 Bara London och Vancouver ligger sämre till.

-Ur Katalys rapport: Förstatliga pengarna. Så stoppar vi bankerna från att skapa finanskriser