Skolsatsning blev besparingar när pengarna väl nådde skolan

Att höra hur regeringen resonerat när de dragit ned på de generella statsbidragen till kommunerna är intressant. För till en början håller (skolminister Lotta) Edholm inte alls med om att det är snack om några besparingar i skolan. Tvärtom menar hon att regeringen tvärtom satsar ordentligt på skolan, det mesta på 30 år!

Men när hon ställs mot siffrorna Riksdagens utredningstjänst tagit fram, där regeringens riktade statsbidrag till just skolan ställs mot inflationen, är det en sluttande kurva man möts av. Trots satsningarna får skolan mindre pengar att röra sig med, trots de procentuellt stora satsningarna.

Edholm poängterar en viktig sak i sammanhanget, nämligen att de riktade statsbidragen till skolan är en rätt liten del av skolans sammanlagda budget. Allra mest pengar kommer från kommunerna. Hon poängterar det för att släta över skolsatsnings-fiaskot, men biter sig själv i svansen.

Sen att en stor del av kommunernas budget kommer från de statliga statsbidragen lämnar hon utanför. Och det är just statsbidragen regeringen aktivt skurit ned på.

Sverige kommuner behöver tiotals miljarder för att täcka upp för inflationen. “Staten kan inte kompensera för allt”, menar (finansminister) Elisabeth Svantesson när kritiken från verksamheterna inom offentlig sektor når henne.

Svantesson menar att de åtstramande budgetarna i höstas och i vår är utformade för att inte spä på inflationen. Det är ett argument som även Lotta Edholm nämner som orsak till att regeringen varit så sparsmakade i sina statsbidrag.

På platser runt om i hela Sverige har lärare och föräldrar demonstrerat och manifesterat för skolan. Man vet vad som kommer hända i skolan när resurserna krymper. När pengarna stryps blir klasserna större. Elevassistenterna färre.

Eleverna som behöver extra stöttning för att ta sig genom skoldagen kommer få det tuffare. Skolresultaten kommer gå ned. Och fjärdeklassarnas läsförståelse, som det i senaste Pirlsrapporten visade blivit allt sämre, kommer snarare bli sämre än bättre…

Man kan fråga sig var pengarna driver upp inflationen allra mest. Är det i skolklasserna där elevassistenterna får behålla sina jobb och stötta upp verksamheterna? Eller är det för höginkomsttagarna som får en tusenlapp extra varje månad att överkonsumera för?

Linda Westerlind, ledare i Västerbottens Folkblad.