Skolan behöver mer pengar!

I grunden handlar lärarbristen om jämlikhet. I skolor där elevernas föräldrar har hög utbildning och höga inkomster är andelen behöriga lärare ofta hög.

Men i skolor där elevernas föräldrar har lägre utbildning och mindre pengar är de behöriga lärarna generellt sett få.

Därför är andelen behöriga lärare 90 procent på Södermalmsskolan i Stockholms innerstad, men bara 49 procent på Fittjaskolan någon mil därifrån

I många kommuner görs kraftiga besparingar på skolan. Över 60 procent av landets kommuner lägger mindre pengar på skolan i år jämfört med förra året.

Kommunerna pressas av att barn, unga och äldre blir fler, vilket ökar kostnaderna för utbildning och leder till allt större barn- och elevgrupper. Risken är att ännu fler pressas bort från läraryrket.

Regeringen borde öka statsbidragen till skolan, men hittills har politikerna inte gett några sådana besked.

Ändå sitter Sveriges framtid beredda i skolbänkarna. De väntar på behöriga lärare

-Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande Lärarförbundet.