Skandalen är att systemet gynnar sådana som Magdalena Andersson

Det kanske allra mest intressanta i den här historien är att vissa verkar tycka att det skaver att en socialdemokratisk statsminister anlitar städhjälp. Men vad är det som skaver, egentligen? Mer uppseendeväckande hade varit om Magdalena Andersson städat själv. Hon vore i så fall, med all sannolikhet, vår första statsminister som gör det.

Det som skaver är inte att Andersson anlitar städhjälp, utan det orättvisa omsorgssystem där bemedlade människor befrias från vardagssysslor på lågavlönade och utsatta människors bekostnad. Och att detta system, som gynnar de redan välbeställda, subventioneras av skattebetalare via rutavdrag.

Någon måste skrubba toaletter, skura golv, byta blöjor, ta hand om våra äldre. Frågan är bara: vem ska göra jobbet? Och vem betalar? Före välfärdsstatens framväxt sköttes så gott som allt reproduktivt arbete av oavlönade kvinnor. Välfärdsstaten har sedan dess tagit över en stor del av barnomsorgen, äldrevården, och sjukvården.

I dag lönearbetar kvinnor i allt större utsträckning, men välfärdstjänsterna har inte expanderat i samma takt, och män tar fortfarande hand om en liten andel av det totala hushållsarbetet. Konsekvenserna är välkända. De flesta kvinnor jobbar dubbla arbetsdagar – en på jobbet, och en i hemmet – och många blir till slut utbrända eller sjukskrivna.

De senaste åren har vi sett framväxten av en modell av skattelättnader för dem som anlitar hushållsnära tjänster på marknaden. Ofta används feministiska argument för rutavdraget: yrkesarbetande kvinnor förtjänar avlastning i hemmet. Men dessa argument slår fel. De kvinnor som har råd att köpa hushållsnära tjänster har inte större behov av avlastning i hemmet än andra kvinnor, i regel är det tvärtom. Och lönerna och arbetsvillkoren för de kvinnor som utför tjänsterna är ofta alldeles för dåliga.

Den verkliga skandalen handlar om att vi i allt större utsträckning förlitar oss på ett omsorgssystem som endast kommer de mest välbeställda till gagn. Det måste Andersson som socialdemokratisk statsminister ändra på.

—Filippa Ronquist, ledare i Flamman.