Sex timmars arbetsdag och tid att leva

Det privata är politiskt. Det innebär att vi inte kan dela upp jämställdhetsarbetet till att handla om yrkesliv eller privatliv, det är ett sammanhållet arbete. Vi rör oss framåt men det går för sakta.

Vi pratar ofta om betalt och obetalt arbete. Det vi gör på arbetet och det vi gör i hemmet. 8 timmars arbetsdag är förlegat idag, och illa anpassat efter att ensamstående eller sammanboende ska arbeta heltid. Att vara på jobbet mellan 8-17, eller för den delen 6.45-16.30 eller 13.30-22.00, och samtidigt ha tid för att sköta om hem, barn och engagemang går helt enkelt inte ihop.

Därför är förkortad arbetstid en viktig jämställdhets- och jämlikhetsreform. 8 timmars arbetsdag har över 100 år på nacken. 40 timmars arbetsvecka över 50 år. Det är hög tid för en ny arbetstidsreform som sänker veckoarbetstiden till 30 timmar, eller som vi oftast kallar det 6 timmars arbetsdag.

En majoritet av alla som jobbar ofrivillig deltid är kvinnor. Anledningar till att inte kunna arbeta den heltid man vill är många. Till viss del handlar om tillgång till heltidstjänster, men många uppger också att det handlar om att inte ha tid och ork att arbeta heltid. De som hävdar att köp av städtjänster, delvis finansierade av skattepengar, är lösningen ger bara en lösning för de som har råd att nyttja det, samtidigt som alla vi skattebetalare ska var med och finansiera det.

Vill vi på riktigt skapa frihet för människor att kunna arbeta heltid och ha tid att leva är arbetstidsförkortning det enda rätta. Kortare arbetsdagar ger oss tid och möjlighet att kunna bestämma över våra liv, hinna med arbetet vi ska utföra i våra egna hem och orka engagera oss i vårt samhälle.

Det har tidigare gjorts försök med sex timmars arbetsdag på flera håll i landet. Det har visat många positiva effekter. Mindre stressad personal, färre sjukskrivningar och högre kvalitet på verksamheten. Just nu gör vi det i Region Värmland, på initiativ av Vänsterpartiet.

Vi vet att det inte längre en fråga om om vi ska förkorta arbetstiden i Sverige, utan när vi ska göra det. Det är dags att bygga ett hållbart arbetsliv…

-Elisabeth Björk och Anna Hammar, Vänsterpartiet debattartikel i Värmlands Folkblad

Läs mer https://www.vf.se/2022/03/08/debatt-sex-timmars-arbetsdag-och-tid-att-leva-e6946/