90-talskrisen återkomst, även ifråga om värderingar

Mer än hälften av dagens unga tror inte att politikerna kan lösa samhällsproblemen. Det är inte alls konstigt.

Tyvärr är vi nog allt fler som känner så. Knarket flödar, skjutningar och sprängningar sker idag även på små orter som Sandviken, sjukvården håller på att haverera, Riksbanken verkar fast besluten om att skicka så många svenskar som möjligt till Kronofogden. Idag växer svenskarnas skuldberg hos Kronofogden med 50 miljoner rapporterar DN.

Per dag. Siffror vi inte sett sedan 90-talskrisen.

Man kan ju inte direkt säga att dagens ungdom har några skäl att tror att politikerna kan lösa samhällsproblemen.

En femtedel av unga killar tar avstånd från påståendet ”Demokrati är i alla lägen det bästa systemet”. Det betyder att hela 20 procent av Sveriges unga män inte tycker demokrati är något självklart bra. Det är faktiskt på ren svenska inte riktigt klokt, och tyder på en skola som inte fungerar.

Här undrar man ju också hur det egentligen är ställt i de svenska hemmen. I vilka familjer uppfostras dessa unga män? Att några av dem återfinns i familjer där det finns Sverigedemokrater är sannolikt. Vad vi vet om Sverigedemokraternas väljare är att de har lägre systemtilltro än andra väljare. Och de röstar trots allt på ett auktoritärt parti som bland annat gillar angiverilagar, som i vilken diktatur som helst.

Istället för det gemensamma, är unga fokuserade på vänner, familj och sin egen ekonomi. Det är faktiskt ett tragiskt besked om hur dåliga Sveriges politiker är på att skapa framtidstro bland unga. Det blir särskilt tydligt i siffrorna om ekonomin. Idag oroar sig mer än 60 procent av Sveriges unga för sin ekonomi minst en gång i veckan.

Det är logiskt. När mammor och pappor pressas av Riksbanken och inflationen och har svårt att betala sina räkningar och bostadslån är ekonomin en fråga i hemmet.

Framtidstron och tilltron till politiker bland unga blir ju inte heller högre av att regeringen står och säger ena veckan att kriget snart kan vara här. För att nästa vecka producera klipp om kö och kanelbullar som viktiga frågor inför Macrons besök. Hot, lögner och trams är ju inte riktigt vad som bygger ett land starkare. Eller skapar förtroende.

I ungas värderingar syns tyvärr vilka som får bära skulden när politikerna misslyckas.2020 identifierade sig 32 procent som antirasister. Idag är den siffran bara 17 procent.

Det visar att 90-talskrisen har gjort sin återkomst. Även ifråga om värderingar.

-Jenny Wennberg, ledare i Arbetarbladet

Läs mer https://www.arbetarbladet.se/2024-02-02/regeringen-ar-som-tanten-fran-arbetsformedlingen