Sekt för kärnvapen i Sveriges riksdag

Fyra av fem svenskar vill att Sverige skriver på FN:s konvention om att upprätta ett förbud mot kärnvapen. Därför är det stor risk att vår riksdag ska betraktas som en sekt.

Den kommer med stor sannolikhet rösta mot att Sverige tar avstånd från konventionen om att förbjuda de ohyggligaste vapen som mänskligheten har skapat.

Riksdagens debatt kommer att uppvisa skrämmande och avslöjande uppvisningar av sekterism. De mest ivriga förespråkarna för kärnvapen kommer i debatten bortse från folklig opinion, internationella utmaningar, rustningsstatistik och uppenbara hot mot världsfreden.

Kristdemokraten Mikael Oscarsson har gått i Livets Ords skolor. När han kliver upp i riksdagens talarstol får man intryck av väckelsemöte. Likt en predikant matar han sitt budskap utan hänsyn till fakta och logik. Centerpartiets Kerstin Lundgren hakar på i samma anda. Det ska bli intressant att höra hur övriga ledamöter, inte minst S-ledamöter, förhåller sig till det sekteristiska budskapet.

Fakta är att världens rustningar uppgår till 17 000 miljarder kronor. USA står för 35 procent, Kina för 13 procent och Ryssland för 3,8 procent. Läs dessa rader en gång till innan riksdagens väckelsemöte.

Ta också en funderare över värdlandsavtalet som Sverige har ingått med Nato. Där finns inget uttalat undantag som förbjuder kärnvapen på svenskt territorium. Betänk också att USA och Nato sedan millennieskiftet genom sina krig orsakat döden för en miljon människor samt drivit många miljoner på flykt.

Vår riksdag är mer värd än att framstå som ett sekteristiskt väckelsemöte. Den borde aktivt ta ställning för nedrustning, diplomati och samförstånd i en värld där klimathotet borde vara större än rysskräcken.

-Hans Skagerlind, insändare i Östra Småland