Drygt sex miljarder får de allra rikaste dela på

En sjukvård som skulle behöva förstärkningar, där de anställda skulle behöva bättre arbetsvillkor, arbetsmiljö och löner. Nu väntar i stället åtstramningar. Inom kollektivtrafiken skulle tillgängligheten behöva öka genom lägre priser och utbyggd turtäthet. Nu blir den i stället dyrare.

I det läget väljer 73-punktsgänget att ta bort värnskatten. Det kommer att innebära en skattesänkning för de tio procent som har absolut högst inkomster i samhället. Drygt sex miljarder får de allra rikaste i vårt samhälle dela på när skatten tas bort. I Danderyd, som domineras av höginkomsttagare, får 16 procent av invånarna sänkt skatt. I Hofors, där inkomsterna är betydligt lägre får 0 procent sänkt skatt.

De här sex miljarderna som försvinner ur statskassan kan vara svåra att sätta i ett sammanhang. Men för att göra en jämförelse kostar det ungefär lika mycket att höja lönen med cirka fyra tusen kronor i månaden för alla landets heltidsanställda undersköterskor.

Till och med de allra rikastes skatteavdrag ska höjas när 73-punktsgänget genomför sin politik. RUT-avdraget, som är extremt ojämnt fördelat inkomstmässigt och som används framförallt av höginkomsttagare i storstäder, planeras vidgas.

Det planeras ett bidrag för att anställa en väktare som patrullerar mellan deras hus, eller anlita en firma som tar in posten och vattnar blommorna medan de själva är på någon flott semesterort. Ja, de ska till och med få ett bidrag om de låter en firma frakta bort deras sopsortering eller flyttar runt deras möbler när de ska möblera om.

Det kan tyckas märkligt att en socialdemokratisk ledd regering prioriterar de bäst ställda i samhället. Men så ser den socialdemokratiska politiken ut i dag.

-Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson (V), debattartikel i Aftonbladet