Sanningen bakom medlemsrasen

Hur blev det så här – vad var det som hände?
Facket var min trygghet – vad hände som vände
medlemmarna mot sin egen organisation?
Varför glömmer alla ALLA och bara ser till sin egen person…

Ideologin är som ett tomtebloss
som blossar upp när det ska utbildas och värvas in
men sedan blir ideologins vatten till förrädiskt vin
som delas med kapitalet
skit i lagarna och avtalet

Fackföreningsrörelsen har blivit högervriden av rädsla och bekvämligheten
men vad hände med solidariteten?
Vad hände med löftet – vart tog det vägen?
Löftet vi skulle skydda i alla lägen
försvann i anpassningsfasen

Det är sanningen bakom medlemsrasen

-Eva Nykvist, dikt på insändarsidan i Handelsnytt