Sänkt skatt eller fler jobb inom omsorg och vård?

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar att arbetslösheten för första gången på nära två år nu ökar. Det är inte förvånande, snarast väntat. Minskningen av arbetslösheten planade ut i våras, och tecken på en vikande internationell konjunktur har varit synliga sedan en tid tillbaka.

Så frågan är högaktuell vilka ekonomisk-politiska åtgärder som nu krävs. För det är hos den ekonomiska politiken, regeringspolitiken, som bollen hamnar…

Det finns två huvudlinjer när det gäller statliga stimulanser till ekonomin. Den ena handlar om åtgärder för ökad privat konsumtion, vilket i sin antas ge fler jobb. Den andra handlar om direkta investeringar i produktion som direkt skapar jobb…

Den ena (huvudlinjen) handlar om att öka utrymmet för privat konsumtion, exempelvis genom höjda barnbidrag eller sänkt skatt. Den andra handlar om att stärka den offentliga servicen, som ökade statsbidrag till kommuner och regioner för fler tjänster inom, exempelvis, äldreomsorg eller sjukvård.

Socialdemokratins linje bör vara den andra av dessa två (alternativ) – mer pengar till kommuner och regioner. Dels därför att där finns verkliga brister, som behöver rättas till. Dels därför att ekonomiska stimulanser till hushållens konsumtion är åtgärder som sedan decennier tillbaka gett svag utväxling i form av nya jobb.

Så har vi den andra huvudlinje, investeringsstimulanser. Också här kan man tala om två varianter: En handlar om direkta statliga satsningar, exempelvis vägbyggen och järnvägsunderhåll, eller stöd till klimatomställning. En annan handlar om subventioner till privata företag, antingen för investeringar eller för anställningar.

Den första varianten är mer effekt än den andra, helt enkelt därför att det i detta fall handlar om att staten kan styra pengarna till konkreta projekt – medan man i det andra fallet är helt beroende av att tillräckligt många företag är beredda att ta de risker som är förknippade med att satsa i osäkra ekonomiska lägen.

Det får väl dessvärre anses sannolikt att borgerliga partier kommer att förorda de minst effektiva åtgärderna, alltså satsningar på ökad privat konsumtion respektive subventioner till privata företag…

-Anne-Marie Lindgren, ledare i Östra Småland