Höja självförsörjningen av livsmedel!

Vi kan inte låta bli att äta, men vi kan påverka klimatet genom att välja vad vi äter. Så är det självfallet, men vi reagerar mot den ensidiga skrämselpropaganda mot kött som en del organisationer och aktivister bedriver. Det är nämligen stor skillnad i klimatpåverkan när det gäller hur maten, inte minst köttet, har producerats.

Sanningen är att utsläppen från kött som producerats i Sverige är långt mindre än det kött som produceras i andra länder. Visst finns det fortfarande mer att göra för att minska utsläppen, men du kan äta svenskt – gärna närproducerat – kött med gott samvete. Minska gärna din köttkonsumtion, men välj då i första hand bort importen.

De som ser korna som klimatbovar för att de släpper ut metan saknar helhetssyn. I dag finns endast 337 000 mjölkkor i Sverige, för 90 år sedan (1930) var de två miljoner. Korna hjälper till att hålla landskapet öppet och den biologiska mångfalden levande. Växter och vallar binder CO2, samtidigt som gödseln från nötkreaturen är viktig för att det ska växa bra, för insekter och blommor.

Nyligen publicerade FN:s klimatpanel IPCC en rapport, där man konstaterar att jord- och skogsbruk och annan markanvändning står för ungefär 25 procent av klimatutsläppen. Självfallet måste mycket göras på olika håll i världen för att minska dessa utsläpp, men man får inte glömma att jord- och skogsbruk samtidigt binder stora mängder CO2. Det är nettoutsläppen som bör redovisas. Ett modernt, effektivt och miljövänligt jord- och skogsbruk kan göra mer klimatnytta än kanske någon annan näring.

I Sverige och övriga Norden har vi kommit långt, även om fler kraftfulla åtgärder måste till. Att då skära i den svenska jordbruksproduktionen vore fullständigt fel. Av klimatskäl bör vi i stället aktivt sträva efter att, såväl för att minska de globala utsläppen som för att minska transporterna. I framtiden kan vi, med rätt politik, exportera klimatsmart mat i stället för att importera mat som har orsakat stora utsläpp.

-Linn Aldén och Johannes Andersson, debattartikel i Länstidningen, Östersund